بــــاز هــــم کـــــولبـــری را کشتند
پـــــــــدری یــــا پســـری را کشتند

سینه   با آتش دل   در  تب و تاب
نــــالــه ی بــی اثـــــری را کشتند

زیـــر چــتـر شب جــاری تا صبح
راه پیمـــــا  سحـــــــری را کشتند

کـــــوه ها گــــردنــه ها در فریاد
کبک  بی بــال و پـری را کشتند

سوخت در آتش  بیداد ،  درخت
قمــــــری دربــــــدری را کشتند

آسمـــــان رخت عزا بر تن کرد
آه رخشـــــان قمـری  را کشتند

خشک شـــدغنچۀ لبخند به لب
صاحب  چشم تـری را کشتند

بازهم  نعـره ی شلّیک تفنگ
باز هم کولبـــــــری را کشتند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)