باری دیگر فریاد اعتراض کارگران و زحمتکشان نفت، گاز و پتروشیمی ( پروژه ای و پیمانی) برای مطالبات بحق شان بر علیه سیستم طبقاتی سرمایه داری در اقصی نقاط ایران برخاسته است. انباشت سرمایه در دست عده ی معدودی و فشار و ستم مضاعف بر طبقه ی زحمتکشی که بار اصلی جامعه را بدوش می کشد، عرصه ی زندگی را روز بروز سخت تر و طاقت فرساتر نموده است.

هم اکنون که کارگران پروژه ای و پیمانی نفت بپا خاسته اند و درد مشترک را فریاد میزنند، و اینبار که صدای فرزندانمان از فریاد کارگران نفت می شنویم، صدایی که می رزمد و پیش می رود علیه نابودی سرمایه، هم صدایشان باشیم، همراهشان شویم و این درد مشترک را به گوش جهانیان برسانیم. نگذاریم تاریخ تکرار شود و بار دیگر با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب، شکنجه و آزار کارگران و زحمتکشان را پراکنده کنند.

ما گروهی از خانواده ی بزرگ خاوران، از شما مردم زحمتکش، و عموم کارگران در دیگر بخش های صنعت، معلمان، کادر درمانی، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان تقاضا داریم بپا خیزید و فرزندانتان را در حلقه ی تنگ حمایتتان همراهی کنید. اتحاد و یگانگی تنها راه رهایی و پیروزی رزم فرزندان کار و زحمت است.

پیروز باد مبارزات کارگران

داشتن تشکل حق مسلم ماست

یا بربریت یا سوسیالیسم

نابود جمهوری فاشیستی اسلام

تنها ره رهایی کارگران سوسیالیسم

 

 

گروهی از خانواده ی بزرگ خاوران

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)