ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید

بنگر کزین ره پرخون
خورشیدی خجسته رسید

اگر چه دل‌ها پرخون است
شکوه شادی افزون است

سپیده ما گلگون است، وای گلگون است
که دست دشمن در خون است

ای ایران غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد

راه ما، راه حق، راه بهروزی است
اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است

صلح و آزادی جاودانه
در همه جهان خوش باد

یادگار خون عاشقان، ای بهار
ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)