خاموشی زنده یاد شجریان حواشی پیچاپیچی به دنبال داشت. گفتار کوتاه پیوست نگاهی کوتاه است از وضعیت و چرایی آن >

خاموشی زنده یاد شجریان حواشی پیچاپیچی به دنبال داشت.

از سویی تلاش رژیم هنر ستیز و انسان ستیز بود در مصادره جنازه چهره برجسته آواز ایران،

وازسوی دیگربرخی از دوستان و رفقای چپ و دموکرات یکسره خط بطلان کشیدند برکارنامه او؛

از سویی «ربنا» ،موسیقی مراسم تدفین شد به ترفند حاکمان و البته رضایت وارثان،

و از سوی دیگرنفی همه ارزش های بجا مانده از شجریان را شاهدیم از منظر برخی از چپ ها و دموکرات ها.

اکثریت مردم اما مستقل از این گزافه‌ها ، سوگوار خاموشی صدای شجریان هستند و با آواز «مرغ سحر ناله کم کن» که اعتراض آشکاری است بر استبداد حاکم ، اورا بدرقه کردند.

گفتار کوتاه پیوست نگاهی کوتاه است از وضعیت و چرایی آن.


از همین نویسنده

گفتگو درسحرگاهی نمناک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)