این دعوتی است برای گردهم آیی در سراسر جهان به منظور یک کارناوال در یادبود از روح و خاطرهء دیوید گریبر. شوربختانه او بسیار ناگهانی و به طرز غیر منتظرهء ما را ترک کرد. این دعوت نامه از سوی همسرش نیکا و شماری از دوستان نزدیک وی صورت می گیرد.

دیوید احتمالا روی خوشی با موعظه های مجلس ختم از سوی دوستان نزدیک در لباس های سیاه نداشت. در نزد او, به عنوان کسی که بیشتر برای انقلاب و زیر و رو کردن دنیا زندگی می کرد تا به رسمیت شناختن شخصی و فردی، یک مراسم خاکسپاری غم انگیز که فقط به گذشته و شخص او متمرکز بود مسلما مورد نظر او نبود و بیشتر ناراحتش می کرد.

و اکنون با وجود خلاء عظیمی که با فوت دیوید در زندگی ما به جود آمده است، اکنون بهترین فرصت برای زندگی کردن ایده های او است, به جای اینکه فقط آنها را به خاطر بسپاریم. برای دیوید آنارشیسم “کاری بود که شما انجام می دهید” و نه فقط یک هویت، و بر اساس چنین روحیهء شیطنتگر و پراگماتیک، ما تصمیم گرفتیم یک کارناوال یادبود برای دیوید ترتیب دهیم.

کارناوالی که رو به آینده دارد: آینده ای رازگونه و بازیگوش، آینده ای مملو از همبستگی.

بُن باره و موضوع اصلی کارناوال خندیدن در مقابل مرگ است؛ که این عملی ترین عکس العمل به شرایط دهشتناک است. همانگونه که همه ما می دانیم، دیوید بسیار اهل شوخی و خنده بود. در واقع آخرین سخنان او یک لطیفه بود.

متن کامل به انگلیسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)