گفتگوی آرش کمانگر با محمد صفوی فعال کارگری سابق در آبادان و یکی از شاهدین عینی جنگ ارتجاعی و خانمانسوز ایران و عراق ، نگاهی به جنبه ها و عواقب مختلف آن و تاملی بر مهمترین روایت های راست و چپ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)