“فقر ننگ نیست اما گویندگانِ این سخن، فقیران را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. اما در دراز مدت، هیچ‌کس نمی‌تواند با فقر و تهیدستی بسازد که چون سایه‌ای مهیب روی شهرها و خانه‌ی مردم افتاده است. تهدیستان روزی تصمیم به سامانِ خویش می‌گیرند و رنجِ فقر را نه به جاده سرپایینی اندوه، که به راه صعودی شورش تبدیل می‌کنند.”

والتر بنیامین/ خیابان یک طرفه

۲۷ سپتامبر سال‌روز درگذشت والتر بنیامین فیلسوفِ مارکسیست در حین فرار از دست فاشیست‌هاست.
“دنی کاراوان” اثری را تحت عنوان “پاساژها” به یاد بنیامین و “پروژه پاساژها” در محلی که زندگی او پایان یافت، ساخته است.

 

پیوندی از “رادیو زمانه” در معرفی این نویسنده:

والتر بنیامین

سرمایه‌داری به منزله دین

میشل لووی: آژیر حریق

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)