روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰  اعتراضات وسیع و گسترده ای در محکومیت قتل نوید افکاری و برای آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با هرگونه تضییقات، شکنجه و اعدام و در همبستگی با مبارزات اقشار مختلف مردم از جمله خانواده زندانیان سیاسی، زنان، کارگران و زحمتکشان، معلمان و دانشجویان در بسیاری از شهرهای جهان صورت گرفت. شرکت کنندگان در این آکسیون ها یک صدا  اعتراض خود و کلیه آزادی خواهان و اکثریت مردمان ایران را علیه رژیم  جهل و جنایت جمهوری اسلامی فریاد کردند. لازم به ذکر است که برگزاری این گونه آکسیون های اعتراضی در بسیاری از شهرهای دیگر جهان همچنان ادامه دارد.

با درود به تمامی نهادها و انسانهایی که در نقاط مختلف جهان علیه رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و بی عدالتی های سیاسی، اقتصادی و اجتماغی همچنان فعالیت میکنند.

ما برای هماهنگی و همکامی بیشتر میان نهادهای شهری دموکرات و آزادی خواه همچنان فعالیت میکنیم و از کلیه نیروها و مجامع سیاسی، فرهنگی و کانون های دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبان  مبارزات اقشار مختلف مردم تمنا داریم که در اشاعه و گسترش این گونه فعالیت ها یاری رسانند.

زندانیان سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران! 

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰
اول مهرماه ۱۳۹۹

برای ارتباط با ما:

kanoon.hannover@gmail.com
Tel.: 0177/8416132
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست ـ هانوفر- آلمان

 

 گوشه ای از آکسیونهای اعتراضی ۱۹ نوامبر در برخی  از سهرهای جهان در تصویر:

https://www.youtube.com/watch?v=sYS5DhWrSsY

https://www.youtube.com/watch?v=zeqob6R92c0

https://www.youtube.com/watch?v=I9bFOoVh6kU&t

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=168282091538939&id=100050714466167

https://www.youtube.com/watch?v=DhUNRpp6M8Y&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=yGwoz0zK_kA

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3442020415858022&id=100001502919833

https://www.akhbar-rooz.com/کارزار-دفاع-از-نسرین-ستوده-کلیپی-از-تظ/

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/iran-mehr-als-eine-million-menschen-aus-ueber-200-laendern-fordern-freiheit

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/iran-33-jahre-haft-und-peitschenhiebe-fuer-nasrin-sotoudeh

https://www.amnesty.de/mitmachen/petition/freiheit-fuer-nasrin-sotoudeh

https://www.eurosport.de/olympia/ringen-navid-afkari-iran-hinrichtung-sigi-heinrich-blog_sto7889007/story.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=Z8kGlRrp5F4

https://www.youtube.com/watch?v=iq-EJQcNs5k

https://www.welt.de/sport/article215590908/Navid-Afkari-27-Todesurteil-Iranischer-Ringer-hingerichtet.html

https://www.youtube.com/watch?v=2chlUCNgHO0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)