به گزارش “اتحادیه آزاد کارگران ایران” فعال کارگری دربند “بهنام ابراهیم زاده” طی نامه ای به سازمان جهانی کار “آی ال او” به وضعیت بلاتکلیف خود اعتراض نمود.

در بخشی از این نامه آمده است، من بهنام  ابراهیم زاده که بخاطر مبارزاتم در دفاع از حقوق کارگر و حقوق کودکان محکوم به ۵ سال زندان هستم به شما که به عنوان سازمان جهانی کار که به  اسم کارگر دارید سخن می گویید، اعتراض دارم. تا کی در برابر این همه بی حقوقی سکوت می کنید. انتظار من کارگر این است که  دولت های شرکت کننده در اجلاستان را زیر فشار بگذارید که پایه ای ترین حقوق کارگران و انسان ها را رعایت کنند. حق تشکل ، حق اعتصاب، آزادی بدون قید وشرط بیان همگی حقوق پایه ای انسان است و نقض آنها یک تخلف آشکار است. امروز کارگران در ایران بخاطر اعتراض به وضعیت خود در زندانند. باید به این دستگیری ها و به فشار به رهبران و فعالین کارگری اعتراض شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)