جدیدترین پوستر تبلیغاتی شفتالوی «آقا» (سعید جلیلی) که به تازگی توسط ستادهای مردمی جبههٔ مفت‌خوران ولایت منتشر گردیده است جهت دانلود توسط بسیجیان فهیم و همیشه در صحنه تقدیم می‌شود:

شفتالوی «آقا» آمد و هلوی «ما» رفت | صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ستادهای مردمی جبههٔ مفت‌خوران ولایت

لینک

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)