لینک سخنرانی مهرداد درویش پور درباره مردانگی نوستالژیک و خشونت ناموسی   

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3811024558912590/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)