دو ماه مبارزه قهرمانانه و پرشور شما و تجارب ارزشمند مبارزاتی شما الگویی از یک اعتصاب و اعتراض بسیار پیشرو و مهم را در مقابل کل جنبش کارگری قرار داده و تاثیرات مهمی بر مبارزه عادلانه و آزادیخواهانه همه مردم معترض بر جای گذاشته است. از کوتاه نیامدن و به وعده های توخالی دل خوش نکردن تا سنت شورایی و مجمع عمومی هر روزه شما و تصمیمات جمعی درمورد خواست ها و مبارزاتتان اینها همه نقاط قوت مهم مبارزه شما بوده است و همین نقطه قوت ها به شما امکان داده است که اعتصاب متحد و طولانی مدتی را به پیش ببرید. حکومتیان را به پای میز مذاکره بکشانید و صدایتان را به گوش جامعه برسانید. اما مبارزه شما به موقعیتی رسیده است که باید قدم های تازه ای بردارید تا با قدرت بیشتری جبهه مقابل را عقب برانید.

کلید پیشروی قدرتمندتر شما حضور قدرتمند خانواده های شما در صف راهپیمایی در شهر شوش و تجمع مقابل فرمانداری است. خانواده های شما همیشه یار و یاور مبارزه شما بوده و از ۱۴ سال قبل به اینطرف بارها در تجمعات و راهپیمایی های شما فعالانه شرکت کرده اند. حکومتیان و اسدبیگی ها باید بدانند و ببینند که شما کارگران اعتصابی بار دیگر در صف قدرتمندی همراه با خانواده هایتان خیابانهای هفت تپه و شوش را به تسخیر خود درمیاورید. شما تجربه تبدیل اعتصاب خود به اعتصاب کل شهر را دارید و امروز بیش از همیشه مردم در کنار شما هستند و شما را همراهی میکنند. دوماه اعتصاب متحدانه شما حکومتیان را به دست و پا انداخته است. اکنون باید با نیروی گسترده تر و بیشتری تعرض کنید تا وعده های مقامات عملی شود شود.اما شما باید قاطعانه اینرا اعلام کنید و آنرا سازماندهی کنید. همه نیرویتان را به میدان بیاورید تا مقامات مجبور شوند وعده هایشان را عملی کنند. تنها قدرت اتحاد شما و بسیج همه نیروی شما میتواند به شما در مذاکره دست بالا بدهد.

به میدان آمدن همه نیروی پنجهزار نفره شما و هزاران نفر اعضای خانواده هایتان نیروی عظیمی است که بلافاصله در مذاکرات و عملی شدن خواست های شما تاثیر خواهد گذاشت و در عین حال درس تازه ای به میلیون ها کارگر و مردم عاصی در مبارزه برای رهایی از این وضعیت خواهد داد. حزب کمونیست کارگری کلیه خانواده های کارگران اعتصابی و کلیه مردم هفت تپه و شوش را به پیوستن به صفوف کارگران فرامیخواند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)