کانون ره آورد در شهر آخن و انجمن حقوق بشر امید در بلژیک در پروژه‌ای مشترک به نام “کرونا و روزگار ما” با کارشناسان زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق کودک و آموزش، جامعه شناسی، روانشناسی، زنان… گفتگوهایی ترتیب داده و این میهمانان نظرات خود را در باره تاثیرات اپیدمی کرونا بر جامعه و همچنین تجربیات شخصی خویش را بیان کرده اند. اولین ویدئو از این سری گفتگوها با مهرانگیز کار، حقوقدان.

در این آدرس‌ها ببینید:

*https://www.facebook.com/kanoon.rahaward

*https://www.youtube.com/channel/UCEOmMgETpCZqmymNbCqUOqg/featured

*https://www.instagram.com/kanoon2018/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)