فقر عمومیت‌یافته درجامعه و بن‌بست اقتصادی حکومت امری پوشیده‌یی نیست ومورد توجه مطبوعات حکومتی هم قرار گرفته است؛ رسانه‌های وابسته به روحانی در ۳۱تیرماه۹۹ مطالبی در زمینه مشکلات سیاسی و اقتصادی نوشته و توصیه کرده‌اند تا دیر نشده و کار از کار نگذشته در زمینه حل این مشکلات چاره‌جویی شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)