“میکل آنژ ” پیکر‌تراش ایتالیایی گفت؛
در هر تخته سنگی یک مجسمه زیبا نهفته است، هنرمند فقط آنرا بیرون می‌کشد.

هنر و وظیفه عنصر انقلابی پیشتاز هم این است در شرایطی که فضای یاس و ترس و اختناق جامعه را فرا گرفته است پتانسیل شورش و انقلاب در جامعه را باور داشته باشد و آنرا استخراج کند.

می‌توان به تخته سنگ‌ها چشم دوخت و عمری چشم به راه ساخت مجسمه‌یی زیبا ماند، اما هرگز چیزی خلق نمی‌شود.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)