منوچهر محمّدی با انتشار یک نامه سرگشاده از رضا پهلوی به خاطر آنکه به جای رهبری کّل اپوزیسیون به سخنگویی فقط عدّه خاص و طیف پادشاهی خواهان قناعت کرده است،گلایه کرد و شورای ملی‌ رضا پهلوی  را به “اتحاد طرفداران پادشاهی” تشبیه کرد که به گفته او نمیتوان آن‌ را شورای ملی‌ نام نهاد.وی سپس با اشاره به دیدار‌های مختلف خود با شاهزاده رضا پهلوی،از توقف دریافتی‌های مالی‌ خود از سوی هوادران پادشاهی به شدت ابراز ناراحتی عمیق کرد و از رضا پهلوی به خاطر عدم توجه و پیگیری به این موضوع(قطع کمک مالی‌) انتقاد کرد و با اه و افسوس وصف ناشدنی،رضا پهلوی را متهم کرد که”عملش منطبق با سخنان زیبایش” نمیباشد.

reza pahlavi and manochehr mohammadi

منوچهر محمّدی در ادامه نامه خود به رضا پهلوی توصیه کرد که “به جای اصرار بر تداوم سیاست حمایتی از یک جریان همسو و خاص ،از اولویت‌های فکری و جریانات سیاسی استخوان دار و جمهوری خواهان جهت ایجاد اتحاد واقعی‌ استفاده کند.”محمّدی، اتحاد رضا پهلوی با جمهوریخواهان شناسنامه دار را تنها دلیلی‌ عنوان کرد که باعث خواهد شد که رضا پهلوی مورد توجه دولتهای جهانی‌ قرار بگیرد! و ملتمسانه از رضا پهلوی درخواست کرد که برای آنکه شاهزاده “مورد توجه دولت‌های جهانی‌” قرار بگیرد،یک مقدار نیز به طرح او بذل توجه نماید!

منوچهر محمدی در انتها ضمن اشاره به اینکه پادشاهی خواهان، چاپلوسانه رضا پهلوی را قربانی امیال و شهرت خویش کرده اند،رضا پهلوی را فرا خواند تا زمان باقیست از سخنگویی صرف طیف پادشاهی خواهان، خود را برهاند و به عنوان یک سرمایه ملی‌ فرا جناحی و فرا گروهی در فکر تشکیل شورای رهبری واقعی‌ متشکل از طیف جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشد.

 هر چند منوچهر محمّدی تلاش وافری کرده است که انگیزه خود را از انتشار چنین نامه‌ای ,  صرفاً از باب دلسوزی و بر پایه مصألح و منافع ملیّ به مخاطب ترسیم کند اما اه و افسوس منوچهر محمّدی از عدم دریافت کمک‌های مالی‌ از سوی طرفداران پادشاهی چنان غلیظ و پر رنگ است که مخاطب نمیتواند از کنار آن‌ به راحتی‌ بگذرد و منوچهر محمّدی بدون آنکه خود بخواهد انگیزه واقعی‌ خود را در طول دردنامه بلند بالای خودصریحا آشکار کرده است که از دید مخاطب نیز نمیتواند مغفول بماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com