واقعا عدم امنیت یعنی چه ؟

امنیت به این نیست که داعش سرت را نمیبرد ,

امینیت به این نیست که نصف شب بمباران نمیشوی,

اینها یعنی جنگ نیست ،

عدم امنیت یعنی صبح که از خواب بیدار میشوی ،ارزش پولت نصف شده بدون اینکه دزدی پولت را دزدیده باشد.

عدم امنیت یعنی نرخ دلار امروز و فردایت مشخص نیست .

عدم امنیت یعنی نرخ سکه و تورم امروز و فردایت مشخص نیست .

عدم امنیت یعنی نمی دانی فردا سر کار خواهی بود یا نه !

عدم امنیت یعنی از غذایی که میخوری میترسی مبادا تقلبی باشد.

عدم امنیت یعنی از شیری که به بچه ات میدی مطمئن نیستی که شیر طبیعیست یا با پالم درست شده.

عدم امنیت یعنی تا صبح ده بار به ماشین و درب خانه سرک می کشی تا مبادا سرقت کنند.

عدم امنیت یعنی پس اندازت را از این بانک به اون بانک می بری مبادا ورشکسته شوی.

عدم امنیت یعنی به مسافرت راحت نمی توانی بروی مبادا پس اندازت تمام شود.

عدم امنیت یعنی نمیتوانی ازدواج کنی مبادا فردا درمخارج زندگی مشکل داشته باشی.

عدم امنیت یعنی با شروغ مهر استرس بگیری .

عدم امنیت یعنی درعید هم استرس مهمانی بگیری .

عدم امنیت یعنی نتوانی به راحتی چیزی را بنویسی .

عدم امنیت یعنی نتوانی عکس دلخواهت را در پروفایلت بگذاری.

عدم امنیت یعنی می ترسی گلی را بو کنی که مبادا به تو بگویند دیوانه !

عدم امنیت یعنی اینکه کرونا بیاید و تو از ترس جونت نتوانی بیرون بری  و از ترس گرسنه موندن زن و بچه ات باید سرکار بری.

و ماملتی هستیم که دراوج ناامنی ،توهم امنیت داریم !

 

 

۲۰۲۰.۰۷.۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)