در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هجدهم (فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)