آی ای آزادی!

اگر روزی به سرزمین ما رسیدی

درقالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه

با لهجه ای غریب و فرهنگی عرب و چشمانی سرد ،نیا

برایمان از مرگ نگو ،به گورستان نرو

گورستان پایان است

نباید آغاز باشد

این بار توی دهان هیچکس نزن

وعده های تو خالی نده

نفت را برسر سفره ها نیار

نانمان را برسر سفره هایمان باقی بگذار

از آب و برق مجانی نگو

از تلاش انسانی بگو

از سازندگی و آبادانی بگو

از تعهد کور نگو

از تخصص و دانش و شور بگو

آی ای آزادی !آی ای آزادی !

 

صحبت از آزادی که میشود همه ما ایرانیها دست و پایمان را گم می کنیم .آزادی برای تک تک ما یک معنی دارد.برای یکی آزادی یعنی حق حرف زدن ،از همه چیز حرف زدن ،از سیاست از گرانی ،…..برای یکی آزادی یعنی روسری از سر برداشتن ،برای یکی آزادی یعنی حق طلاق یا حق حضانت فرزند ،برای یکی آزادی یعنی سرساعت ۸ شب خونه نبودن .و چقدر دردآوراست که آزادی برای تک تک ایرانیان یک معنی خاص دارد که از نداشته هایش می آید.

دلم میخواهد روزی برسد که پسرم آنچنان آزاد و رها زندگی کند که هیچوقت از من نپرسد مامان آزادی یعنی چه !

 

سحر افشین

۲۰۲۰.۰۷.۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)