در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش دوازدهم (رابطه عشق در روانکاوی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)