در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش نهم (اعتقاد و ایمان روانکاو) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)