با وجود ۴ سال مبارزۀ خیابانی کارگران هپکو، این شرکت با تصمیم یک شبۀ دولت، خیلی ساده در ازای بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی واگذار شد! در این اتفاق درس‌های مهمی خصوصاً برای کارگران نیشکر هفت تپه هست که این روزها در اعتصاب و اعتراضات خیابانی هستند و محور اول شعارشان را بازگشت به دولت قرار داده‌اند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)