تاریخ: ۲۰/۴/۱۳۹۹

به مخاطبان: مدیران ، روسا، و کارکنان سازمان های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، و انتظامی جمهوری اسلامی

                   

هموطنان گرامی، هیات حاکمه جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه داخلی ، زندگی مادی و معنوی مردم را با تنگناهای بسیاری ار فقر، فساد، و اعتیاد مواجه کرده و در حوزه روابط با سایر کشورهای جهان، با رویکرد دخالت در امور همسایگان ، همه آنها را به رویارویی و دشمنی با ایران کشانده، و هر یک بر حسب قدرت و جایگاه خود در پی ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در ایران هستند، و همچنین در جبهه گیری علیه قدرت های غربی، کشور را به منازعه با آنها رسانیده، بطوریکه به انحاء مختلف ایران را تحت تحریم های ظالمانه ای قرار می دهند که صدمات آن به مردم کشور می رسد و هیات حاکمه جمهوری اسلامی که مسبب این دشمنی ها هستند در شرایط خوب زندگی بسر می برند، و تحت فشار همه جانبه به سراغ کشورهایی رفته اند، از جمله چین و روسیه ، که در جهان و در میان مردم ایران از بدنامی خاص خود برخوردارند، روسیه با دخالت در امور داخلی کشور، و چین با انباشتن بازارهای ایران از جنس های بنجل شهره عام می باشند.

حکومت جمهوری اسلامی بمنظور مقابله با مردمی که از ناکارآمدی و بی خردی آنها ناراضی و به روش های مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام می کنند، از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، و نظامی برای سرکوب و قلع و قمع معترضان بهره می گیرد، که خلاف وظیفه ذاتی آنهاست نیروهای اطلاعاتی ، امنیتی، و انتظامی حافظان امنیت و آرامش در داخل کشور بوده و نیروهای نظامی موظفند از آب و خاک و مرزهای ایران در برابر دشمن خارجی حفاظت کرده و اجازه ندهند که بیگانگان به حریم سرزمین و ملت ایران کوچکترین تعرضی روا دارند.

ما از شما حافظان امنیت داخلی و مرزداران غیور می خواهیم بمنظور رسوا کردن کسانی که دستور به کشتن، مجروح، و دستگیری کسانی را صادر می کنند که مطالبه ای جز حق مسلم خود را ندارند با ذکر نام ، سمت، و نوع دستور صادره را به ایمیل زیر ارسال نمائید تا ما بتوانیم با رسوا کردن آنها نزد ملت ایران موجب شرمندگی و در صورت انجام جرم در محاکم صالحه به محاکمه عادلانه سپرده شوند.

  tarnamayeiran@gmail.com:ایمیل

ایران بوده، هست، و خواهد ماند

تارنمای ایران

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)