گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ در مورد تعریف “فساد” از زاویه اقتصاد، سیاست و اجتماعی. فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی؛ مدل اسلامیزه اقتصاد بورژوائی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)