ما را نگاه کن که به آزادی و سفره ی خالی قانعیم، اما آنها همین را هم قبول نمی کنند. شاید برای اینکه می دانند در «آزادی»، هیچ سفره ای خالی نمی ماند.

مرده اعتراض نمی کند، اما کشتن معترض، راهِ از میان بردنِ اعتراض نیست. معنیِ واقعی و صحیحِ “اتحاد” این ست که همه ی گروه ها باشند و یکی باشند، نه اینکه یک گروه، گروه های دیگر را از بین ببرد و بعد ادعا کند که صحرا را به وحدت رسانده است…
#آتش_بدون_دود

 

پیام همکارمان اسماعیل بخشی و یکی از نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه به کارگران هفت تپه:

همه گروه ها باشند و یکی باشند. راه رهایی و پیروزی در “اتحاد” است.

در واقع در لحظه ی اکنون هیچ راه و چاره ای جز “اتحاد” نداریم.

 گزارشِ هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران هفت‌تپه تصمیم گرفتند به صورت شورائی روند اعتصاب را سازمان‌دهی کنند.

کارگران هفت تپه امروز در محوطه کار خانه دست به اعتصاب زدند.

کارگران با حضور در سنگر به سخنرانی و تبادل نظر در باره چگونگی روند اعتصاب و خواست و‌مطالبات خود پرداختند.

در نهایت کارگران به این‌نتیجه رسیدن که روند و چگونگی اعتصاب باید با تصمیم جمعی و بصورت شورائی سازمان دهی شود.

همچنین کارگران نیشکر هفت تپه مجددا تصمیم گرفتند که خلع ید شرکت از بخش خصوصی، باید بعنوان یکی از خواست های مشترک کارگران هفت تپه در کنار سایر مطالبات بطور جدی پیگیری شود.

در ضمن دستگاه حضور و غیاب کارگران که توسط عوامل کارفرما در روز شنبه غیر فعال شده بود، امروز توسط کارگران فنی شرکت ، دستگاه حضور غیاب ( پانچ) فعال سازی شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)