هکرها به طور فزایند‌ای از باج‌افزارها بعنوان ابزاری موثر برای اخلال در کسب‌و کار‌ها و تامین بودجه فعالیت‌‌های مخرب استفاده می‌کنند. در این مقاله آموزشی از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که برای بازیابی از حمله باج‌افزار چه مراحلی حیاتی هستند.

تجزیه و تحلیل اخیر شرکت امنیتی Group-I نشان داد که در سال ۲۰۲۰، حملات باج‌افزارها دو برابر شده است. در حالیکه Cybersecurity Ventures پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۱ هز ۱۱ ثانیه یکبار، حمله باج‌افزاری رخ خواهد داد.

کسب‌ و کارها و مشاغل باید خودشان را برای احتمال وقوع حمله باج‌افزار و تاثیر آن روی داده‌‌ها، خدمات و تداوم فعالیت‌هایشان آماده کنند.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

چه مراحلی در بازیابی از حمله باج‌افزار مهم‌اند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)