انجمن سخن نام گروهی ست که توسط آقای حشمت رییسی اداره می شود. طی جولای و ژوئن سال ۲۰۱۱ علی عبدالرضایی به ایراد چند سخنرانی در این جمع پرداخت که « ماهیت قدرت و گفتمان مسلط» عنوان چهارمین و واپسینِ آنهاست.در این سخنرانی علی عبدالرضایی به نقد گفتمان مسلط در سیستم ارباب-رعیتی قدرت در ایران می پردازد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)