آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

syndica.hafttape@gmail.com

 

 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه 

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر در تلگرام  
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .

اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی

آدرس صفحه اینستاگرام 
سندیکای کارگران هفت تپه
Http://Instagram.com/syndicahafttp


 

خطاب به تمامی دوستان و رفقایِ گرامیِ کاربر “رادیو زمانه”:

شما عزیزان می توانید با استفاده از آدرسهای بالا, مستقیما با “سندیکای هفت تپه” تماس گرفته و در همبستگی با مبارزات آنان حمایت خود از اعتصاب را اعلام نمائید.

یک تقاضای ویژه از دوستان و رفقای خارج از کشور: خواهشمند است که با رسانه های محلی و کشوری خویش, خصوصا رسانه های مترقی و مستقل در محل زیست خود, تماس گرفته و تلاش به عمل آورده که با گسترده ترین پوشش خبری این اعتصاب, صدای کارگران ایرانی را به چهار گوشهء جهان برسانیم.

در همبستگی و با سپاس های صمیمانهء پیشاپیش


اسماعیل بخشی با انتشار این عکس، حمایت خود را از فعالین کارگری هفت تپه اعلام نمود. و هجمه های ناجوانمردانه اخیر که از سوی کارفرما و مسعود کثیر و سایر خائنین و مغرضین علیه فعالین ایجاد شده است را به شدت محکوم کرد.
هفت تپه متحد شده است!

فعالین مستقل کارگری تا دفتر تمام مسئولین نظام رفتن و مشکلات مارا پیگیری کردند و هنوز هم پرونده دارند و همین چند روز پیش منزل یکی از آنها را مزدوران اسدبیگی آتش زدند ولی شورای خیانتکار فقط تا دفتر فرماندار رفت و آنهم برای برهم زدن حق غذا بود.

زنده باد فعالین مستقل!

اتحاد هفت تپه مستحکم تر شده است و جاسوسان و تفرقه افکنان شکست خواهند خورد.


 

کارگران هفت تپه همگی #یار و #یاور همند!

ما #پنج #هزار رفیق و هم راه داریم! نوکران بخش خصوصی نمیتوانند بین کارگران هفت تپه و بین این #یاران رفیق و همراه و همدل تفرقه بیاندازند!

زنده باد کارگران متحد

زنده باد هفت تپه


 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)