با دیدن نتیجه یک پیش آمد که حکومت جمهوری اسلامی هم دخیل در آنست، میشود به نقشش در پیدایش آن پیش آمد پی برد. مثلاً در جنگ هشت ساله خانمان سوز ایران و عراق هیچ کس باندازه جمهوری اسلامی از آن بهره نبرد. دلیل همان که خمینی آنرا نعمت نامید «این جنگ نعمت است». اکنون هم مثل روز روشن شده است که وقوع آن جنگ اجتناب پذیر بود و این خمینی بود که میخواست بوقوع بپیوند. جام زهر را هم از روی ناچاری زمانی سرکشید که دید ادامه آن میتواند موجودیت حکومت جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد.

بسرکار آوردن خاتمی و مجلس ششم که با شمشیر داموکلس حکم حکومتی، شورای نگهبان، و تهدید سپاه به قتل عام مردم در تظاهرات سال ۱۳۷۸ طفلی فلج از کار درآمد فقط به این دلیل بود تا بتواند جاه طلبی های اتمیش را با مخفی شدن زیر لوای بسمت رفرم رفتن پایه ریزی کند.

قصه پیدایش داعش هم بر همین منوال است. نتیجه اش بجز سرکوب بهار عربی در سوریه، آنچه که بر سر سنی ها، ایزدی ها و تا حدودی کردها در عراق آمد، میتوان از ایجاد بازوی نظامی جمهوری اسلامی حشد الشعبی در عراق و ورودشان بهر مکانی که داعش بعد ها از آن خارج شد بود نام برد. پروسه ایکه تمامی بوفق مراد جمهوری اسلامی شد.  پس چرا حکومت جمهوری اسلامی نمیبایستی در پیدایش داعش دست داشته باشد. به اینها فرمان عقب نشینی ارتش عراق از موصل بفرمان نخست وزیر آن هنگام عراق نوری المالکی دست نشانده جمهوری اسلامی را وقتی داعش به آن شهر حمله کرد را هم اضافه کنید.

قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی هم شبیه به مثال های بالاست. اگر قاسم سلیمانی کشته نشده بود اکنون او بود که میبایست برای رفتن به عراق ویزا بگیرد و عوض پول انگشتر نقره به سرسپردگانش بدهد. ولی ببینید جمهوری اسلامی چه تبلیغاتی در مورد مرگش براه انداخت که هنوز هم ادامه دارد. تازگیها به عوض کردن نام فرودگاه مهر آباد هم رسیده است. پس چرا نباید جمهوری اسلامی خودش ساعت رفت و آمدش را اطلاع داده باشد، تا کشته شود و نعمت استفاده از مرگ او به آنها نرسد. مضحکه ضد و نقیض جاسوس افشاگر مکان قاسم سلیمانی برای ترور او که سخن گوی قوه قضائیه آنرا اعلام کرد و تکذیب آن توسط بخشی دیگری از همان قوه بعلت در زندان بودن آن شخص در زمان ترور قاسم سلیمانی هم در نهایت درماندگی حکومت جمهوری اسلامی در پنهان کردن دست خودش در افشای موقعیت مکانی و زمانی قاسم سلیمانی برای ترور شدنش را نشان میدهد. به اینها تهمت زدن کتائب حزب الله عراق گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی به مصطفی کاظمی نخست وزیر کنونی و مورد تأیید جمهوری اسلامی در عراق در زمانی که وزیر اطلاعات بود به همدستی با آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را هم اضافه کنید. نکته اینجاست که اگر مصطفی کاظمی دست هم داشته باشد اطلاعاتش را از خود حکومت جمهوری اسلامی کسب کرده است.

آشنایم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)