بر اساس این پژوهش ۱۴۰۰۰ زباله گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند. علاوه بر این ارزش کل زباله‌های خشک درسال ۹۷، ۲.۶۴۰ میلیارد تومان و ارزش تقریبی زباله‌های جمع آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی ۲.۲۴۰ میلیارد تومان است.

زباله‌گردان ۱۵ تا ۱۷ سال حدود ۳۰ درصد از این کودکان را تشکیل می‌دهند؛ این آمار بین افراد ۱۱ تا ۱۲ سال نیز ۲۳ درصد است اما ساعت‌های کاری آنها بسیار بالاست و تا پاسی از شب نیز ادامه دارد.

شهرداری تهران از مجموع ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان سهم دارد. مدیریت شهری در دوره اخیر توانسته است با ایجاد رقابت و از بین بردن محدودیت‌ها و حضور پیمانکاران مختلف این رقم را از ۲۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد برساند. میزان درآمد از حوزه زباله با سقف درآمدی که باید شهرداری از آن کسب کرده و برای شهروندان هزینه کند فاصله زیادی دارد. بنابراین نسبت شهرداری با مسئله زباله‌گردی بر اساس بی‌تفاوتی شهرداری نبوده است. شهرداری در مورد زباله‌های تر مناقصه و در مورد زباله‌های خشک مزایده برگزار می‌کند. در هر دو حوزه هم رانت و فساد و مافیا هست.

#زباله_گردی و کار در #کارگاه‌های_زیرزمینی از جمله بدترین اشکال کار کودکان محسوب می‌شوند چراکه آن‌ها را با صدمات #جسمی، #روحی و حتی #جنسی روبرو می‌کند.

کودک زباله‌گرد مانند شبحی است که به خاطر سیستم ناکارآمد مدیریت شهری، بی‌مسئولیتی ما شهروندان برای تفکیک زباله‌هایمان، درست‌تر و کمتر مصرف کردن، وجود #مافیای_زباله، فساد و رشوه در سیستم، با لباس و صورت‌ آلوده در چند قدمی ما استثمارشده و دیده نمی‌شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)