این روزها دو خبر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. یکی قتل فجیع یک دختر جوان بنام رومینا اشرفی توسط پدرش به دلیل دوست داشتن یک پسر، و دیگری دستگیری یک جوان بنام علیرضا جاپلقی توسط جمهوری اسلامی به دلیل بوسیدن دوست دخترش.

آیا مشکل است که ارتباط تنگاتنگ این دو را بفهمیم؟ ایا روشن نیست که یکه تازی سنتهای عقب مانده و ارتجاعی مذهبی در جامعه طی سالها و قرنها، نه فقط یک مشت موجودات آدمکش نظیر خمینی و امثال داعش و غیره را پرورش میدهد که بوسه را جرم اعلام میکنند، بلکه انسانهایی را از عقل و منطق انسانی آنچنان دور میکند که فرزند و دختران خود را بخاطر حفظ آبرو و ناموس، به قتل میرسانند؟ این جمهوری اسلامی و ارتجاع اسلامی است که عامل قتل رومینا اشرفی است. این خمینی و حوزه علمیه و اسلام و عقب ماندگی اسلامی است که رومینای کوچک را با داس به قتل رسانده است. طی چهل سال گذشته هزاران و صدها هزار نفر قربانی مذهب و اسلام شده اند. ما مردم اگر گناهی داشته باشیم اینست که نتوانستیم از رومینای جوان دفاع کنیم. نتوانستیم او را از دست جنایت و قتل رها کنیم. هم اکنون در اخبار مربوط به قتل رومینا گفته میشود که بنا به قوانین جمهوری اسلامی اگر پدری دخترش را به قتل برساند و بویژه اگر این قتل دلیل ناموسی داشته باشد، او محکوم نخواهد شد. دقت کنید! بوسه علیرضا جاپلقی جرم است اما قتل رومینا جرم نیست! این سنت و این قانون است که رومینای بی دفاع را وحشیانه به قتل رسانده است. از نظر اسلام و جمهوری اسلامی قتل دختران توسط پدرانشان جرم نیست اما بوسیدن دختر و پسر جرم است. این توحش عهد عتیقی را باید هرچه زودتر از صحنه جهان جارو کرد و به زباله دان انداخت. بشدت غمگین و متاسفم از مرگ فجیع رومینا اشرفی. متاسفانه اول بار نیست که شاهد قتل دختران و پسران جوان و بی پناه با اتکا به سنت اسلامی و مذهبی هستیم. امیدوارم بتوانیم با انقلاب مردمی هرچه زودتر به این سیستم توحش و عقب ماندگی پایان دهیم و جامعه ای را پایه ریزی کنیم که در آن بوسه و عشق و انسانیت آزاد باشد و اسلام و سنتهای کپک زده نتوانند جان انسانها را بگیرند. با سرنگونی حکومت اسلامی است که میتوانیم از زندگی همه رومیناها دفاع کنیم و اجازه ندهیم که وحوش تاریخ زندگی انسانها را بگیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)