مردم باید باید جو حاکم را به نوعی تغییر دهند که دیگر کسی حاضر به مزدوری برای دم و دستگاه خامنه ای نباشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)