هفت خوانِ مادری

۱
بیا مادر بیا بین حال زارم
که از دوری فرزندم نزارم
چرا روز جدایی مان نکردی
مرا آگاه از فرجام کارم؟

۲
ندونی حالمو و حالت ندونم
زمانی یابی ام که نیمه جونم
تو تا مادر نشی حالم نفهمی
ندونی سرگذشت و چند و چونم

۳
بیا دختر ببین حال خرابم
ببین بیمارم و غرق عذابم!
نگو قهری، امیدِ دیدنت نیست
نگو در وهمم و غرق سرابم!

۴
تو گل باشی و من خارت عزیزم
توانم نیست از شاخت بریزم
تو از من رسته و بالانشینی
من این جا زیر پایت بس که تیزم

۵
تو از خود می گریزی و نه از من
نکن دوری ز مادر پاره ی تن
تو پیوندت به من از بند ناف است
چو هجرت کرده ای با مامِ میهن

۶
مرا از خود مران ای زاده ی من
تو سرسختی و من از جنس آهن
که گر بر جمله اعضایم بکوبی
بیایم باز و بر پتکت دهم تن

۷
تو با من بی تویی، من با تو بی من
من و تو دخترم هستیم یک تن
ز یک آب و گل و پروردگاریم
که بسته نطفه مان در بطنِ یک زن

/
نیلوفر شیدمهر
۲۰ ماه می ۲۰۲۰
تصویر نمایه:
The Soul of Alice Neel by Claire Messud
کانال شعر خوانی یوتیوب (خواهشمندم مشترک شوید):
https://www.youtube.com/channel/
تارنما:
https://nilofarshidmehr.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)