آغاز به کار «آوای نقد»: پادکست‌های نقد اقتصاد سیاسی
________

فعالیت «آوای نقد»، پادکست‌های نقد اقتصاد سیاسی، آغاز شد. از این پس، تلاش می‌کنیم این پادکست‌ها در فواصل زمانی منظم در اختیار همراهان سایت قرار می‌گیرد.
نخستین پادکست، به مقاله‌ی «سیاسی‌کردن افسردگی به‌وقت بیماری» نوشته‌ی شان برادلی و ترجمه‌ی شیرین کریمی اختصاص دارد.
______
https://wp.me/p2GDHh-46c

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)