اهالی غیزانیه آب ندارند، اعتراض کردند و با پاسخ همیشگیِ جمهوری اسلامی مواجه شدند؛ گلوله.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)