روز گذشته خامنه ای در دیدار با تشکل های دانشجویی حکومتی با اشاره به حوادث و وقایع اوایل انقلاب ۵٧ ؛ با وقاحت وبی شرمی تمام مدعی شده که” گروههای مخالف به روی مردم اسلحه کشیدند”! این جنایتکار خودش هم می داند که رسما دارد دروغ می گوید. مردم به این دروغ ها وقعی نمی نهند!جنایات جمهوری اسلامی در تاریخ این چهاردهه ثبت شده و در حافظه تاریخی مردم ایران زنده است. اما اوایل انقلاب ۵٧ چه گذشت؟

جمهوری اسلامی محصول سرکوب مبارزات مردم در اوایل انقلاب، اعدام هزاران نفرو … می باشد. این جمهوری اسلامی و خمینی جنایتکاررهبر نظام ضد مردمی اش بود که با استفاده ازقدرت سرکوب و جنایات بی شمارش در اوایل انقلاب قدرت سیاسی را قبضه کرد و فرمان حمله و سرکوب به سازمانها و کشتار مخالفان حکومت را صادر کردند. حمله به اعتصابات و اعتراضات کارگران و دانشجویان در سال ۵۸، صدور فرمان حمله به کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸، انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ و حمله به دانشگاهها و پاکسازیها و دستگیری هزاران دانشجوی معترض و مخالف نظام، و بالاخره صدور فرمان سرکوب نهایی مخالفان رژیم در ۳۰ خرداد سال ۶۰ که هزاران نفر را اعدام و دهها هزار را نفر دستگیر و به زندان انداختند. بعدها و بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۶۷ هزاران نفر از بهترین فرزندان مردم را که در زندانها بودند، در محاکمات ساختگی اعدام کردند.

جمهوری اسلامی محصول سرکوب مبارزات مردم در اوایل انقلاب، اعدام هزاران نفرو … می باشد. رژیم از بدو سرکار آمدنش با وحشیگری و بربریت تمام همه احزاب و سازمانهای مخالف را سرکوب وفعالیتشان را ممنوع اعدام کرد. دستور حمله به کردستان و سرکوب مبارزات مردم این منطقه بر علیه حکومت، حمله وسرکوب مبارزات زحمتکشان در ترکمن صحرا، دستگیری دهها هزار نفر در سراسر کشور، صدور احکام اعدام برای هزاران نفر از مخالفان حکومت و…از جمله جنایات رژیم می باشد که در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است. جمهوری اسلامی بدون سرکوب، بدون اعدام و زندان؛ بدون حمله به زنان و تحمیل حجاب اسلامی و.. حتی یک روز هم نمی توانست بر سر کار بماند.

تمام سران و مقامات بلند پایه حکومت در بیش از چهار دهه گذشته از عامران و عاملان و سازماندهندگان یک نسل کشی عظیم در ایران می باشند. همه این جانیان به اتهام جنایت بر علیه بشریت باید دستگیر و در دادگاههای مردمی محاکمه شوند. خامنه ای و حکومتش در ضعیف ترین دوران حیات ننگینش قرار دارد. مردمی که جمهوری اسلامی نمی خواهند و در طول همین د و سه سال گذشته بزرگترین و رادیکال ترین اعتراضات را بر علیه حکومت برپا داشته اند، خواهان به زیر کشیدن کل نظام می باشند. اعتراضات سالهای ۹۶ و آبان ۹۸ تنها پرده ای از جنبش عظیم و مردمی سرنگونی خواهی می باشد که در عمق جامعه و بر علیه حکومت شکل گرفته است.

سرنگونی جمهوری اسلامی اجتماعا تبدیل به شعور و آگاهی بخش بزرگی از مردم شده است . با تعرض مردم به حکومت،حکومت به دست وپا افتاده و در تلاش برای انسجام بخشیدن به صفوف در هم ریخته اش بر آمده است.

در ماههای اخیر و باشیوع کرونا، حکومت کرونا را “نعمت الهی” دانسته و در صدد استفاده از این وضعیت برای گسترش فضا و جو سرکوب در جامعه می باشد. اکنون حکومت در ترس و هراس از دوران پسا کرونا و بازگشت مجدد اعتراضات مردمی وحشت زده و نگران به تقلای “آماده گی” برای سرکوب اعتراضات احتمالی آتی بر آمده است. سران ریز و درشت حکومت مدام هشدار می دهند که دوران سختی در پیش خواهند داشت. فرماند یگان نظامی حکومت رسما گفته است که نیروهای نظامی حکومت آمادگی سرکوب اعتراضات سال ۹۹ را دارند. همه اینها نشان می دهد که جمهوری اسلامی در برابر قدرقدرتی اعتراض و مبارزه مردم در موقعیت ضعیف قرار داشته و دارند خودشان را برای سرکوب و به خون کشیدن اعتراضات آتی آماده می کنند. کارگران و مردم هم دارند خودشان را برای دوران پسا کرونا؛ که یکی از حساس ترین دوره های مبارزاتی شان می باشند، آماده می کنند. از همین حالا تحرکات و اعتراضات کارگران وبخش های مختلف مردم در اعتراض به فقر و بیکاری و گرانی و سرکوب ودستگیریها آغاز شده است. کارگران و مردم در تدارک نبرد نهایی شان با جمهوری اسلامی آدمکشان سرمایه می باشند. دوره پسا کرونا دوره ای تعیین کننده و حیاتی برای مبارزات مردم و رهایی از شر و نکبت جمهوری اسلامی می باشد.جمهوری اسلامی حکومت دزدان؛ قاچاقچیان و اختلاسگران، حکومت زندان و اعدام و شکنجه و سوکوب و.. باید گورش را کم بکند. مردمی به چیزی کمتر از این نباید تن بدهند.

خامنه ای ادعا کرده:”ببینید ما در اوایل انقلاب جوانهایی را داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند امّا چون مبانی معرفتی‌شان ضعیف بود، پایه‌های معرفتی‌شان محکم نبود ــ حالا به هر دلیلی محکم نبود ــ اینها جذب گروه‌های التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن سالمِ اسلام‌طلب و مؤمن تبدیل شدند به کسانی که بر روی هم‌میهن خودشان اسلحه کشیدند، جوان را، پیر را، کاسب بازاری را هدف قرار دادند و آماج حمله‌ی خودشان قرار دادند و آن فجایع را، آن جنایات را به وجود آوردند؛ به خاطر ضعف مبانی معرفتی جذب آن گروه‌های ناسالم شدند و به این راه‌ها کشانده شدند؛ آخر هم سر از زیر پرچم صدّام درآوردند؛ یعنی آخرش هم کارشان به اینجا رسید”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)