یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داده که به خاطر اخلالی که بحران کرونا در خدمات‌رسانی عادی درمانی در سطح جهان ایجاد کرده، ممکن است ظرف شش ماه آینده هر روزه شش هزار کودک در سراسر جهان بمیرند.این  تأکید می‌کند که این مرگ‌ومیرها بر اثر بیماری‌هایی است که در حالت عادی قابل درمان هستند.

بر اساس یک برآورد جدید که روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد آن گزارش داده اختلال در روند عادی خدمات‌رسانی در زمینه مراقبت‌های هنگام زایمان و پس از زایمان، واکسیناسیون و برنامه‌ریزی خانواده، می‌تواند ظرف شش ماه آینده منجر به افزایش مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به تعداد ۱.۲ میلیون نفر شود. بحران کرونا در حال از بین بردن تقریباً یک دهه پیشرفت در زمینه جلوگیری از مرگ کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری است.

خبری تکان دهنده و وحشتناک!با استناد به این گزارش یونیسف فاجعه بزرگی در جهان در حال شکل گرفتن است. احتمال مرگ میلیونها کودک.

کودکان قربانیان اولیه هر جنگ و بلایای طبیعی و هر بحرانی بوده و هستند. شیوع کرونا بویژه در بخش اعظم جهان و در کشورهای کمتر توسعه یافته،جان و زندگی صدها میلیون کودک را با مخاطرات جدی و مرگ روبرو کرده است.درخیلی از کشورهای جهان در زمینه های بهداشت و درمان عمومی  یا امکاناتی نیست و یا اگر هست گران بوده و صدها میلیون خانواده قدرت و توانایی مالی پرداخت هزینه های بهداشت و درمانشان را ندارند.

در عین حال همین کشورهای و سیستمهای توتالیتر و سرکوبگر بزرگترین زرادخانه های نظامی و ارتش های مجهز برای حفاظت از طبقات حاکم را دارند.سالانه میلیاردها دلار صرف ارتش و نیروهای سرکوبگرشان می کنند.

در کنار این در بخش اعظم این کشورها سیستم های درمانی و بهداشتی فقط برای طبقات حاکم می باشد. صدها میلیون انسان بطور واقع از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات بهداشت و درمان محروم می باشند. حکومت ها و دولتهای سرمایه داری بویژه در این کشورها بیشتر به فکر سودآوری سرمایه و افزایش درآمدهای طبقات حاکم  می باشند تا تامین نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان.

مسئول مرگ و میر کودکان دردوره بحران کرونا مستقیما نظام های سیاسی و حکومت های عریان سرمایه داری  حاکم بر این کشورها می باشد.با پول وهزینه های اختصاص داده شده به ارتش و نیروهای سرکوب، به دم و دستگاه عریض وطویل سیستم های حکومتی سرکوبگر و ضد انسانی می شود برای صدها میلیون شهروندان جهان بهترین امکانات درمانی و بهداشتی را تامین کرد. برای این نظام های کثیف که همه چیز شان بر اساس سود و افزایش درآمد طبقات حاکم و حفظ قدرت دولتی در کنار سرکوب مردم جهان استوار است، جان و زندگی شهروندان ارزشی ندارد. اینها حتی در جاهایی هم که در طول دهه های گذشته نیمچه امکان دسترسی و برخورداری از بهداشت و درمان در نتیجه اعتراضات و مبارزات مردم به دولتها تحمیل شده بود را، خصوصی سازی کرده و از هزینه های چندغاز بهداشت و درمان زده و میلیونها انسان را بدون برخورداری از کمترین امکانات بهداشت و درمان، در جهنم نظام سرمایه داری محکوم کرده و زندگی هایشان را به مرگ هر روزه برای بقا تبدیل کرده اند.

عرصه بهداشت و درمان برای سرمایه سودآور نیست، هزینه بردار است. این ادعای کثیف و ضد انسانی همیشگی طبقات حاکم و سرمایه داران می باشد.

با شیوع کرونا ماهیت و چهره ضد انسانی وبغایت ارتجاعی نظام های سرمایه داری جهانی بیش از هر زمانی برای  بشریت عریانتر شده است.توجیهات و تئوریهای ارتجاعی و ضد انسانی که این نظام در توجیه بی عملی اش در مقابله با کرونا می آورد؛ چندش آورتر و ضد انسانی از هر دوره حیات سیستم حکومت های سرمایه داری می باشد. این نظام ضد انسان؛ ضد کودک و ضد زندگی می باشد.

  دسترسی به بهداشت و درمان رایگان، برخورداری از امنیت جسمی و روانی از ابتدایی حق و حقوق هر شهروند جهان، بویژه کودکان می باشد. برای بدست آوردن همین حداقل ها هم امروز راهی جز اعتراض و مبارزه برای تحمیل مطالبات برحق  برخورداری از بهداشت و درمان مناسب وجود ندارد.نظام سرمایه و حکومت های توتالیتر و ضد اسنانی و وحشی اش فقط زبان زور و مبارزه را می فهمد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)