بیماری کرونا- اطلاعیه شماره ۵۱. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح رژیم اعلام کرده است که: “۳۶۰۰ نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا «شایعه‌سازی» می کردند، به دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شده‌ اند و تعداد ۱۱۳۶ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است”.

جرم دستگیرشدگان ارائه تصویر واقعی از وضعیت بیماری کرونا و بی مسئولیتی کامل حکومت در مقابله با کرونا است. دستگیر شدگان از شهرها و بیمارستانهای محل کار خود اقدام به تهیه فیلم و عکس و گزارش کرده و حقایقی را در مورد گستردگی بیماری، تلفات و شرایطی که در بیمارستانها حاکم است، بیان کرده اند. به این ترتیب آنها تصویر پردازی کاذب و دروغگویی های حکومت را برملا و در هم شکسته اند.

جمهوری اسلامی همدست کروناست. از همان ابتدا با پنهانکاری، ادامه پروازها به چین، قرنطینه نکردن قم، تعطیل نکردن مراکز کار و تجمع و نماز جمعه ها و مراکز مذهبی، عدم اختصاص بودجه لازم برای مبارزه با کوید ۱۹ و عدم تهیه تجهیزات و لوازم پزشکی برای بیمارستانها، جلوگیری از ورود کمک های انساندوستانه کشورهای دیگر، ممانعت از تاسیس بیمارستان توسط پزشکان بدون مرز و اخراج آنها، اشاعه خرافات و ارائه آمارهای دروغ روی آورد. اکنون در یک اقدام بغایت ضد انسانی علیه کادر درمانی و افرادی که در مورد این بیماری اطلاع رسانی کرده اند، همدستی خود با ویروس کرونا را تکمیل کرد. حکومتی که حداقل تلاش را برای مقابله با کرونا کرده باشد لزومی به دستگیری هزاران نفر از مردمی که مشاهدات خود را منتشر کرده اند ندارد.

اطلاع رسانی نه فقط حق، بلکه یک وظیفه انسانی است. کادر درمانی و خانواده های بیماران و هر فرد مسئولی حق دارد و وظیفه دارد حقایق را به جامعه اعلام کند. آنچه مصداق مجرمانه دارد و ضد انسانی و شرم آور است رفتار مسئولین حکومت و رسانه های آن است.

دستگیری هزارن نفر از کسانی که اطلاع رسانی کرده اند اعتراف به شکست سیاست ارعاب و سرکوب حکومت در دل بحران کرونا است. این بازداشت ها و همچنین احضار فعالین کارگری در هفته های اخیر نمایانگر تلاش حکومتی است که نگران بقاء خود است. جامعه خود را برای شرایط پس از کرونان و مقابله با حکومت آماده میکند و حکومت برای پیشگیری از خیزش مجدد دست به این تلاش های عبث زده است.

  نسخه چاپی    

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)