دولت  آلمان روز پنجشنبه ٣٠ آویل اعلام کرد که فعالیت گروه حزب الله لبنان و انجمن های وابسته به آن را ممنوع اعلام کرده است. به گفته مقامات دادستانی این کشور حزب الله لبنان و انجمن های وابسته اش مشغول پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی در این کشور بوده اند. در کنار آن تهدید به ترور مخالفان دولتهای اسلامی، سازماندهی دستجات باند سیاهی علیه مخالفان اسلام سیاسی، حمایت از گروههای تروریستی در سوریه و عراق و موضوع نابودی اسرائیل از جمله اتهامات وارده به این گروه می باشد.

موضوع ممنوعیت فعالیت گروه تروریستی حزب الله لبنان از جنبه دیگری برای اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی هم مهم می باشد. جمهوری اسلامی در کنار پوشش سیاسی و مالی، از عوامل و عناصرتروریست حزب الله لبنان برای طراحی و پیشبرد عملیات تروریستی علیه نیروهای اپوزیسیون خود در خارج کشور استفاده می کرد. دهه نود قرن میلادی گذشته نقطه اوج فعالیت های تروریستی رژیم با استفاده از عوامل و عناصر تروریست حزب الله لبنان در خارج کشور بود. ترور دهها مخالف رژیم در کشورهای اروپایی، ماجرای ترور رهبران حزب دموکرات در رستوان میکونوس در اوایل دهه نود و اثبات هویت دو نفر از تروریست ها که از وابستگان حزب الله با پاسپورت های ایرانی بودند، فقط چند نمونه آن است.

حزب الله لبنان و سایر جریانات اسلامی در اروپا، علاوه بر فعالیت های تروریستی، با استفاده از پولهای هنگفتی که از جمهوری اسلامی و دولت عربستان و سایر دول اسلامی میگیرند، تلاش های گسترده ای در میان مهاجرین منتسب به اسلام برای حذب آنها به اهداف و سیاستهای ارتجاعی انجام میدهند و سایه شوم خود را بر خانواده های منتسب به اسلام در جهت تحمیل قوانین ارتجاعی اسلامی بویژه به زنان گسترده اند.

لازم به توضیح است فعالیت نیروهای مترقی ضد مذهبی و سکولار و بویژه فعالیت های مستمر حزب کمونیست کارگری علیه احزاب و دار و دسته های تروریست اسلامی و تحت فشار گذاشتن دولت آلمان برای ممنوعیت این جریانات در طول دو دهه گذشته نقش مهمی در عقب نشینی دولت آلمان و اتخاذ این سیاست بوده است.

ممنوعیت فعالیت حزب الله گوشه ای از خواستهای اپوزیسیون حکومت های جنایتکار اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی می باشد. ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان و همینطور محاکمه دو افسر جنایتکار دولت سوریه در این کشور و بازداشت حمید نوری عضو تیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی در سوئد، راه را بر فعالیت برای ممنوعیت فعالیت تروریسم اسلامی و دولت های اسلامی در کشورهای غربی هموارتر میکند. نه فقط حزب الله بلکه حضور تمام حکومت ها و گروههای تروریستی اسلامی با تمام شاخه های آن در آلمان و در کل اروپا باید ممنوع شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)