زندانی سیاسی سهیل عربی که از روز ۴ اردیبهشت ماه۹۹ به مدت چند روز در بازداشتگاه ۱- الف تحت بازجویی بسر برد خطاب به بازجو گفت: «برای ادامه مبارزه مرگ را انتخاب میکنم.»


وی پس از وخامت حالش به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت و روز ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۹، از بیمارستان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

متن زیر پرسش و پاسخ سهیل عربی با بازجوی سپاه است که توسط یکی از نزدیکان وی به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است.

سهیل عربی در این متن به بیان نظرات و اعتقادات خود می پردازد.

این زندانی سیاسی در قسمتی از صحبتهای خود خطاب به بازجویان و شکنجه‌گران می گوید: «شما خواهان حفظ آنچه آن را نظام اسلامی می دانید، هستید. من انقلابی ام و می خواهم جهان را دگرگون کنم. من با دیکتاتوری به هر شکلی که باشد، چه سلطنتی و چه مذهبی مخالفم و برای رسیدن به خواسته ام تا آخرین لحظه میجنگم. ۸ سال از زندگی ام در زندان گذشت. حتی اگر بگویید ادامه دادن به مبارزه، به مرگ در زندان ختم می شود، برای ادامه مبارزه مرگ را انتخاب می کنم.»

سهیل عربی در قسمتی دیگر به روند اعتراضات و خیزش های سراسری مردم ایران از سال ۸۸ تا ۹۸ پرداخته و می‌گوید: «به ترتیب مطالبات مردم از دهه هشتاد تا آبان ۹۸ دقت کنید. سال ۸۸ اکثر شعارها اصلاح طلبانه بود. اما همان مردم سال ۹۶ فریاد می‌زدند «اصلاح طلب اصولگرا، دزدا و اختلاس گرا دیگه تمومه ماجرا» و آبان ۹۸ شعارها به اینجا ختم شد: «نه اینوری نه اونوری نه شاه، گرفتن بیت رهبری» بعنوان اولین جایی که باید نابود شود. بعنوان مرکز فساد و ظلم.

بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید و صدها جوان را هم در بدترین زندانها محبوس کردید. اما حتی این همه جنایت هم باعث فروکش کردن خشم مردم و از بین رفتن میل به آزادی، عدالت و برابری نشد. مطمئن باشید قیام بعدی هم در راه است.»

متن صحبت‌های بین سهیل عربی و بازجو در بازداشتگاه ۱- الف از این قرار است:

بازجو: «تشخیص کارشناس پرونده است که تا اطلاع ثانوی دور از جمع، در انفرادی و محروم از تلفن باشی. مقصر خودت هستی. چون در این شرایط که مملکت درگیر مبارزه با ویروس کروناست، تو هم داری خوراک خبری برای معاندین نظام آماده می کنی. می دانیم که پولی هم برای این کار نمی گیری. پس برای چه اخبار زندان را به بیگانه ها می دهی؟»

سهیل عربی: «بازجوهای قبلی هم همین سوال را پرسیدند. به آنها جواب دادم که خوراک خبری را ماموران تفتیش عقاید به رسانه ها می دهند. اگر مدیریت زندان درست باشد، چه ترسی دارید که اطلاعاتش بیرون برود. اگر نحوه نگهداری زندانیان طبق آیین نامه باشد، اگر محاکمه ها عادلانه باشد، چه ترسی دارید که اطلاعات بیرون برود؟ مدعی هستید که تعدادی مجرم را در زندان نگه داشته اید، اصول حقوق بشری را هم رعایت می کنید، پس چه ترسی دارید؟

واقعیت این است که اینطور نیست و اکثر افرادی که در زندان هستند، مجرم نیستند. آنها بخاطر عقایدشان، بخاطر اعتراض به وضعیت کشور در زندان هستند. نگهداری ما زندانیان طبق آیین نامه زندان ها نیست، چه برسد به حقوق بشر؟ جایی که ما را نگه داشته اید، محل نگهداری انسان نیست. پس خوراک خبری را مأموران تفتیش عقاید خودتان به رسانه‌ها می دهند.

عجیب این است که به جای ضارب، مضروب مجازات می شود. عده ای اختلاس کرده اند، ما به آنها اعتراض کردیم. به جای برخورد با اختلاسگر ما که با ظلم و فساد مبارزه کردیم، متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شدیم و مجرم امنیتی شناخته شدیم.

طبق قانون اساسی تفتیش عقاید جرم است و هیچکس را نمی توان به جرم داشتن عقایدی متفاوت مجازات کرد. اما من به دلیل متفاوت اندیشی سالهاست که بدترین مجازات ها را تحمل کردم.

پیشرفت محصول و ملزوم آزادی بیان است. وقتی انسان ها به دلیل بیان حقایق مجازات می شوند، این باعث عقب‌ماندگی و پسرفت مملکت میشود. پس در واقع مجرم همکاران شما هستند و من فقط یک گروگان هستم. مرا گروگان گرفته اند که مردم را از آزادیخواهی و حق طلبی بترسانند تا بگویند هر کس اعتراض کند به سرنوشت سهیل عربی دچار می شود.»

بازجو: «این سیاه‌نمایی است ما تفتیش عقاید نمی کنیم.»

سهیل عربی: «من برای اثبات ادعای خود پیشنهاد می کنم یکبار پرسشهای بازجو را در پرونده اولم مطالعه کنید. اگر متوجه نشدید، بگویید من مصادیق تفتیش عقاید را به شما نشان می‌دهم. بیش از سه ساعت بی وقفه، فقط به دلیل مطالعه کتب صادق هدایت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و به من فحاشی شد که چرا آثار یک بی دین را در منزل نگه داشتم و آنها را مطالعه کردم. برای لایک کردن شبکه های آتئیستی، مطالعه آثار فیلسوفانی چون راسل، مارکس، متهم به توهین به مقدسات شدم، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. آنها به سرم ضربات سنگین وارد کردند و هنوز روز آثار شکنجه در من مانده است. خون دماغ شدن، لکنت زبان، سرگیجه و …

قاضی مقیسه به دلیل نوشتن یک مقاله درباره سکولاریسم مرا محکوم به تحمل ۵ سال حبس به اتهام توهین به مقدسات کرد، در حالی که حتی معنی سکولاریزاسیون (فرایندی است که در آن جامعه از یک هویت دربست دینی به رابطه‌ای جداتر دست پیدا می‌کند) را هم نمی داند.»

بازجو: «به هر حال اینجا مملکت اسلامی است و تو باید به قوانین آن احترام بگذاری.»

سهیل عربی: «بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت ما مجبور نیستیم آنچه پدرانمان برای ما انتخاب کردند را تحمل کنیم. جمهوری اسلامی انتخاب من نبوده و نمی خواهم آن را تحمل کنم. شما کانسرواتیو هستید و خواهان حفظ آنچه آن را نظام اسلامی می دانید. من انقلابی هستم و می خواهم جهان را دگرگون کنم. من با دیکتاتوری به هر شکلی که باشد، چه سلطنتی و چه مذهبی مخالفم و برای رسیدن به خواسته ام تا آخرین لحظه میجنگم. ۸ سال از زندگی ام در زندان گذشت. حتی اگر بگویید ادامه دادن به مبارزه، به مرگ در زندان ختم می شود، مرگ را انتخاب می کنم.

اما قطعاً حبس سهیل عربی و سرکوب او به معنای حذف آزادیخواهی و سرکوب همه آزادی‌خواهان نیست. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه های اجتماعی هر روز به تعداد آزادی خواهان افزوده می شود. انسان سالم ظلم و فساد را تحمل نمی کند و جمهوری اسلامی قطعاً مثل هر حکومت ستمگر دیگری تا همیشه باقی نخواهد ماند.

به ترتیب مطالبات مردم از دهه هشتاد تا آبان ۹۸ دقت کنید. سال ۸۸ اکثر شعارها اصلاح طلبانه بود. اما همان مردم سال ۹۶ فریاد می‌زدند، «اصلاح طلب اصولگرا، دزدا و اختلاس گرا دیگه تمومه ماجرا» و آبان ۹۸ شعارها به اینجا ختم شد: «نه اینوری نه اونوری نه شاه، گرفتن بیت رهبری»، بعنوان اولین جایی که باید نابود شود. بعنوان مرکز فساد و ظلم.

بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید و صدها جوان را هم در بدترین زندان محبوس کردید. اما حتی این همه جنایت هم باعث فروکش کردن خشم مردم و از بین رفتن میل به آزادی، عدالت و برابری نشد. مطمئن باشید قیام بعدی هم در راه است. قیامی که به انقلاب ختم می شود. اگر محمدرضا پهلوی جایی برای فرار داشت، شما حتی همان‌جا را هم ندارید که فرار کنید. انقلاب در تقلاست که رخ دهد و فقط منتظر لحظه موعود است. لحظه موعود نزدیک است و هر چه بیشتر ظلم کنید ما به سرعت خود برای سرنگونی این رژیم جور و جهل می افزاییم.»

بازجو با تعجب و خشم نگاهم می کند. می بیند که حین صحبت کردن از درد به خودم می‌پیچم. می گوید این طرز فکر باعث می شود تا آخر عمر در زندان بمانی. به افسر نگهبان دستور می دهد مرا به سلولم ببرند حین رفتن می‌گوید در افکارت تجدید نظر کن بگذار بتوانیم کمکت کنیم.

اتاق بازجویی روزهای اول …

اتاق بازجویی روزهای اول جای ترسناکی به نظر می‌رسد. هر زمانی بیشتر از بازجوها بترسی، بیشتر به سمت تو حمله می کنند. پس از این که سال ها و بارها بازجویی می شوی، اتاق بازجویی شبیه جایی مثل محل کارت می‌شود. محل کاری که آن را دوست نداری. ولی زندگی مجبورت می‌کند که برای گذران عمر ساعت‌هایی آنجا باشی و کار کنی. حالا دیگر پس از سالها ترسی از اتاق بازجویی و بازجو نداریم. بازجو هم این را فهمیده که دیگر به جای تهدید باید سعی کند، مذاکره کند و پاسخ من به آنها این است یا مرگ یا رهایی.

یا حق مان را می گیریم یا میمیریم. ما این را فهمیده ایم که حق داریم و می توانیم بهتر از این زندگی کنیم. پس برای زندگی بهتر می جنگیم. پس از چند جلسه بازجویی، بازجو فهمیده که دستگیری من از روز نخست ابلهانه بوده است و هرگز مرتکب جرمی نشدم. حالا برای آنها مثل یک اره شده ام. آزادم کنند می‌برم. در زندان نگهم دارند، بیشتر می برم. این اره سد راه آزادی ما را قطع می کند. حتی با دستان بسته حتی از درون شکنجه گاه.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)