پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۸)

پنجشنبه, ۱۷ام تیر, ۱۴۰۰

منبع این مطلب ایرون

نویسنده مطلب: مجید نفیسی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

 

شبی که پدر چمدانش را می‌بست
تا به آمریکا سفر کند
من به سرِ کوچه دویدم
و بسته‌ای آب‌نباتِ زرشکی خریدم
تا بهنگامِ دردِ معده
آب‌نباتی به دهان بگذارد.

او هر بار که از آمریکا بما نامه می‌نوشت
همیشه بر پیشانی آن
شماره‌ی آب‌نباتهای مصرف شده را
به روز می کرد:
“امروز
دهمین آب‌نباتِ مجید را خوردم.”

پدر در بازگشت به ایران
برایم گوشبندی سرخ آورد.
ما صبحهای جمعه به کوه می‌رفتیم
و اگر برف روی زمین را پوشانده بود
من گوشبندهایم را می‌بستم
و او که برای تسکینِ دردِ معده
همیشه مشتی پسته در جیب داشت
گاهی دانه‌ای هم به من می‌داد.

        دوم ژودن دوهزار‌و‌چهارده

 

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دریا، ۱۸- زخم معده، 

 

The Father of Fathers

        Twenty-One Poems for My Father

 

Eighteen.

Stomach Ulcer

by Majid Naficy

 

The night that Father packed his suitcase

To travel to America

I ran to the alley shops

And bought a package of barberry candies

So when his stomach ached

He could put a candy in his mouth.

Every time that he wrote us a letter from America

He always updated the number

Of consumed candies on the top:

“Today I ate the tenth candy of Majid.”

When returning to Iran

Father brought me a pair of red earmuffs.

We went to mountains on Fridays

And if the snow had covered the ground

I would put on my earmuffs

And he, who always had a handful of pistachios in his pocket

For relieving his stomach pain,

Sometimes gave me one too.

June 2, 2014

Poems

۱: Sword at the Ablution Pool, ۲:  In Temescal Canyon, ۳: Red earmuffs, ۴: Three Gifts, ۵:  Forgetfulness, ۶: That Hitler Moustache, ۷: Baghbaderan Wine, ۸: The Night, ۹: Visiting the Moon, ۱۰: Secret, ۱۱:  A Red Rose for My Father, ۱۲: The Soul Bird of Father, ۱۳: In the Name of Father, ۱۴: Magic Lantern, ۱۵: The Family Koran, ۱۶: Khomeini’s Visit, ۱۷: Death in the Sea, ۱۸: Stomach Ulcer

     

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ

برچسب‌ها: |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.