مرحلۀ اول کمپین کمیتۀ عمل برای ترویج مطالبات دورۀ کرونا با توزیع تراکت‌هایی در محلات کارگری آغاز به کار کرد.
هدف امری به ظاهر ساده اما در واقعیت دشوار است: ترجمۀ زبان حال مردم و نیازهایشان به مطالبات عمومی ضدسرمایه‌داری و ترویج آن‌ها.
تا اینجا تأکید کارزار بر محورهای ◾️بیمۀ بیکاری همگانی ◾️مسکن، ◾️درمان ◾️منابع لازم برای طرحهای اجتماعی و ◾️دفاع از زندانیان بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)