دیروز در مسیرم متوجه آوازخوانی این گروه شدم. بعد از این که اجرا تمام شد کمی پرس و جو کردم. اعضای گروه یهودی و اهل فرانسه بودند.  همه شاد و سر زنده. بعد به یاد بازنشته های ایران افتادم. که اگر خیلی هنر کنند آرام می روند و روی نیمکت های پارک می نشیننند و از شادی و خواندن خبری نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)