جهش تولید در جهش پسا «کرونا»!جعبه سیاه(۱)
با آمدن غریبه ای از دنیای عدم به جهان وجود یعنی «کرونا»، که به عالم و آدمیان شوک شدید وارد کرد، حتما در پسا کرونا نیز جهش روی خواهد داد!
«کرونا» با آمدنش دنیای سرمایه داری را نشانه گرفته و ایضا تغییرنوع نگاه به خدا و دین را!
و در این جا،(جامعه ی ایرانی دوران نظام ولایت فقیه)،قرار است در تولید «جهش» شود!!
علی خامنه ای به همان سیره ی همیشگی خود،سال نو۹۹ را «جهش تولید» نامگذاری کرد.
از آنجا که تمامی سخنان وی منتج از اطلاعات سمعی وبصری و داده هایی است که حواریون(و خواص!) بر وی ارائه و دیکته می کنند،باید دید چه جریان و افرادی از آن بهره خواهند برد!
برخی وقایع و افراد جعبه سیاه نظام ولایت فقیه هستند؛اولین شماره جعبه سیاه را ازجهش تولید آغاز می کنیم.
روزنامه کیهان(۱۱مهر ۱۳۶۵)،علی فلاحیان:
[از آنجا که در طول برنامه ۵ساله اول فعالیت اقتصادی گسترده ای که می توان بر آن«جهش» نام نهاد، انجام خواهد شد و مسلما تغییراتی در ساختار اداری و اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت].
در دنیای پسا کرونا،قطعا نظام ولایت فقیه با سوء استفاده و فریب،در صدد ثبات و جهش در یکدست کردن و البته مطیع کردن نهادهای حکومتی و مدیران آن است. جهش تولیدی که علی خامنه ای از آن یاد می کند، علاوه بر بازگشت علنی تر نهادهای امنیتی به عرصه ی اقتصاد و تشکیل بنگاه های تجاری(همانطور که پیشتر «واجا» در آن فعال بود و علی الظاهر برچیده شد)،سپردن کل اقتصاد کشور و «نفت» به حواریون خاص،نهادهای امنیتی،سپاه پاسداران و مجموعه تراست ها و کارتل های تحت الحمایه و فرمانبر بیت رهبری است. وا یضا:جلوگیری از منفذهای افشاگری و ارتباطات و سرنخ ها.
و مجموعه هایی از بخش خصوصی می توانند وارد کارزار«جهش تولیدی» شود که سهم خود را بی چک و چونه بدهند و در صورت زیرآبی رفتن به عنوان مفسد اقتصادی توسط دادگاه ها و قضات در اختیار،گوشمالی داده شده و یا معدوم شوند.
بدیهی است «جهش تولید»ی مقصود خامنه ای آن نیست که تولید و شریان های اقتصاد علی السویه به نیروهای مستقل و جدای از نهادهای حکومتی داده شود. بلکه با این مجلس و در صورت احتمال حذف ریاست جمهوری و ابقای پست نخست وریری،راهبرد یکدست کردن حکومت سهل تر و حکومت اسلامی مقصود فقها رسمی تر تثبیت می شود!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
سی ویکم فروردین نود و نه
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)