پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۷)

چهارشنبه, 16ام تیر, 1400

منبع این مطلب ایرون

نویسنده مطلب: مجید نفیسی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

نیای من ابوتراب
پدرِ خاک بود
اما به آب پیوست
و پاره‌ای از دریا شد.

آخرین سفرش به مکه بود.
در بازگشت به کشتی نشست
تا خود را به بوشهر برساند
اما در راه، بیمار شد.
جاشوان، تن تبدارش را
رو به آسمان گذاشتند
و چشمانش برای آخرین بار
ستاره‌ای را دنبال کرد
که راهِ خانه را می‌نمود.

آنگاه مردی بر او نماز گذاشت
جاشوان پیکرش را
به خیزابه‌ها سپردند،
ماهیانِ آبهای گرم
به گرِدَش حلقه زدند
و همراهش کتابهای او را
به خانه بازگرداند.

من در کتابخانه‌ی پدرم
کتابی از پدربزرگش دیده‌ام
با جلد سیاه چرمین
در “جبر و اختیار”
و با خود اندیشیده‌ام:
اگر از راهِ ریگ بازگشته بود
شاید به خاک می‌پیوست.

نوزده ژوئیه دوهزار‌و‌سیزده

 

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دریا، ۱۸- زخم معده

 

The Father of Fathers

Twenty-One Poems for My Father

 

Seventeen.

Death in the Sea

By Majid Naficy

 

My ancestor, Abu-Torab*

Was the father of earth

But he joined the water

And became part of the sea.

His last trip was to Mecca.

On return, he took a ship

To carry himself to Bushehr

But then became sick.

The sailors laid his feverish body

Toward the sky.

And for the last time

His eyes followed the star

Showing him the way home.

Then a man prayed for him,

The sailors surrendered his body to waves,

The fish of warm waters

Circled around him

And his co-traveler brought

His books back home.

In the library of my father

I’ve seen a book by his grandfather

With a black leather jacket

On “Free Will and Determinism”

And thought to myself

If he had returned from the desert

Perhaps he would have joined the earth.

July 19, 2013

* This name literally means “the father of the earth” in Arabic.

Poems

۱: Sword at the Ablution Pool, ۲:  In Temescal Canyon, ۳: Red earmuffs, ۴: Three Gifts, ۵:  Forgetfulness, ۶: That Hitler Moustache, ۷: Baghbaderan Wine, ۸: The Night, ۹: Visiting the Moon, ۱۰: Secret, ۱۱:  A Red Rose for My Father, ۱۲: The Soul Bird of Father, ۱۳: In the Name of Father, ۱۴: Magic Lantern, ۱۵: The Family Koran, ۱۶: Khomeini’s Visit, ۱۷: Death in the Sea, ۱۸: Stomach Ulcer

 

       

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ

برچسب‌ها: |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.