بیست و دومین پادکست شعروفون.

معرفی و دکلمه ی اشعار مجیب مهرداد توسط لیلا فرجامی-معرفی و دکلمه ی اشعار روتخر کوپلاند شاعر هلندی توسط مانا آقایی – ترجمه ی اشعار از شهلا اسماعیل زاده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)