شکست نخواهیم خورد؛
چرا که قلب‌مان به عشق خلق می‌تپد
اینجا میهن ماست؛
به کارُ عرق‌جبینُ جان بی‌وقفه در تکاپوییم برای تداوم حیات

پیش به سوی باریکات‌
با اخگرانی از امید
و ستاره‌ای سُرخ بر پیشانی‌مان…
این محله مال ماست
به رزمتان قسم که قاتلان را بخششی نخواهد بود

بکوب بر طبل «انقلاب»
به خاطر جبههٔ نبرد
بزن به عشق خلق‌
بزن، بکوب، بدر…
بزن قاتلان را، بزن جلادان را، بزن مزدوران مزوّر را

هزاران درود بر تیرخورده‌گان و مبارزان «قاضی»؛
هزاران درودشان باد…
‌‌
شوراهای خلق حیات را انسجام می‌بخشند
پیشاهنگان سلحشور منادیان عدالت‌اند
ما خلق متشکلیم، محافظان محلات که بر فاشیسم فرمان ایست می‌دهیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)