هلین بولک, از اعضای اصلی گروه موسیقی انقلابی, به همراه ابراهیم کوگچک در اعتراض به زندانی شدن ۶ تن از اعضای گروه، ممنوعیت فعالیت و تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت اردوغان، قریب به یک سال گذشته را در اعتصاب غذای کشنده طی کردند.

گروه یوروم یک گروه موسیقی با گرایش چپ و سوسیالیستی است که در سال ۱۹۸۵ در استانبول ترکیه شروع به فعالیت کرد. این گروه هنری در زمره پیشتازان ایجاد سازمان ها، تشکلهای کارگری و اجتماعات اعتراضی آزادیخواهان و برابری طلبان و روشنفکران جامعه ترکیه بوده است.

اعضای این گروه بصورت منفرد و متشکل در همه فعالیت های مبارزاتی ، شورش های خیابانی مردمی، اعتصبات کارگری و و مبارزه برای انترناسیونالیسم در سطح جهانی در پیوند با سایر خلق های مبارز جهان در سراسر گیتی شرکت داشته اند و به همین سبب هم در میان طبقه کارگر، زحمتکشان جهان و خلق ترکیه بسیار محبوب هستند.

گروه یوروم یک گروه چپ و سوسیالیست است.

******

قاتلانِ هلین بولک (فاشیست‌ها و پادوهای حزب عدالت و توسعه)، امروز یک لباس عروسی کثیف را در مقابل مرکز فرهنگی ما ( #گروپ‌_یورم) آویزان کردند.

اما ما هلین را زنده نگه خواهیم داشت.

به او قولی داده‌ایم که پیروز خواهیم شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)