پنج تشکل در فراخوانی مشترک خواهان آزادی تمامی زندانیان کشور شده اند. متن این فراخوان به شرح زیر است:

▪️جان زندانیان در شرایطی که هیچ مسئولیت و کنترلی بر مهار شیوع بیماری و تامین امنیت جانی آنان موجود نیست و تا کنون بیشماری از زندانیان یا به ویروس مبتلا شده اند و یا جان خود را از دست داده اند، باید از این قتلگاه رژیم جنایتکار سرمایه داری اسلامی آزاد شوند.
شکستن درهای زندان و خود آزادی حق تمامی زندانیان است!
زندانیان گریخته نباید تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند. حق طبیعی هر انسانی است که برای حفظ جانش بکوشد و از فضای مرگ خود را رها کند.
▪️اکثریت جامعه با شروع بیماری کرونا خواهان آزادی زندانیان هستند، اما رژیم قاتل از این کار امتناع کرده و محدود زندانیانی را به مرخصی و موقت آزاد کرده است. جان هزاران زندانی در خطر جدی قرار دارد.
درهای تمامی زندانها را بر سر رژیم جمهوری
سرمایه داری اسلامی بشکنیم!
▪️به هر شکل و در هر کجا که هستیم، هر امکان و ارتباطی که داریم به افشاگری قاتلان حاکم در ایران پرداخته و به یاری زندانیان دربند با هر توانی که داریم، بشتابیم!

▪️شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
iraniansolidarityrojava@gmail.com
▪️شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران
shorahamkari@gmail.com
▪️کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
▪️پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم
irconfederal@gmail.com
▪️شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – استکهلم
iransolidarity@gmx.at
▪️حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
@ordoyekar

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)