دولت ایرلند تمامی بیمارستان های کشور را دولتی نمود، پرداخت کرایه خانه ها را مسدود کرد, نگهداری از اطفال با بودجهء دولتی مصوب گشت و قول داد که بیماران مبتلا به کوید ۱۹ به رایگان معالجه خواهند شد.
زنده باد ایرلند!

 

Workers Republic and Everlasting Peace

“.No revolutionary movement is complete without its poetical expression”
James Connolly
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)